โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

คำแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์ฟังธรรม

          ข้อมูลที่ควรรู้สำหรับใช้เว็บนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป และผู้ศึกษาธรรมะ

 

 
 
สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

เว็บฟังธรรมเป็นเว็บที่รวมไฟล์ธรรมะหลากหลายเพื่อการ download ดังนั้นจึงต้องมี software บางอย่างในการชมหรือเปิดไฟล์ ซึ่งจะเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องทั่วไปที่มักมีกันอยู่แล้ว แต่บางท่านอาจยังไม่มี จึงขอแนะนำโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการเล่นเว็บนี้ดังนี้ (สามารถดาวน์โหลดมาลงได้ตามลิงค์ที่ให้มา)

1. Adobe Reader เอาไว้เปิดไฟล์บทความที่เป็น PDF
2. Winrar หรือ Winzip เอาไว้เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วเป็นนามสกุล .zip กับ .rar (ควรลงตัว winrar จะใช้ได้ครบหมด)
3. ควรมี window media player เพื่อใช้ในการฟังเสียงออนไลน์ผ่านเว็บได้ (การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของท่าน)
4. โปรแกรม Flashget หรือ DAP (จะมีหรือไม่ก็ได้) เอาไว้ช่วยดาวน์โหลด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดต่อวันหลังได้แม้ปิดคอมไปแล้วหากยังโหลดไม่เสร็จ รวมถึงช่วยเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดด้วย

 


สำหรับผู้ศึกษาธรรมะ

เว็บฟังธรรมไม่ขอสนับสนุนคำสอนที่เป็น "มิจฉาทิฐิ" หรือขัดกับหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกชนิด เช่น คำสอนที่ขัดกับหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คำสอนที่เชื่อว่ากรรมไม่มี เวียนว่ายตายเกิดไม่มี หรือคำสอนที่ไม่เป็นไปเพื่อความละกิเลส คลายความยึดมั่นถือมั่น ความดับทุกข์ ดังนั้นท่านควรศึกษาธรรมะด้วยความระมัดระวัง ไฟล์ในเว็บนี้มีมากมายกว่าหมื่นไฟล์ ทางเราพยายามคัดกรองอย่างสุดความสามารถ ซึ่งในธรรมะบางเรื่อง บางประโยค อาจสามารถตีความได้หลายแง่มุม (ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดของผู้เทศน์ แต่เป็นเพราะภาษา สำนวนของท่าน)

เราจึงไม่สนับสนุนความเข้าใจที่ผิดจากหลักคำสอนดังกล่าวทุกประการ ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ธรรมะของเว็บนี้ หากพบเจอคำสอนใดที่เข้าข่ายเป็นมิจฉาทิฐิในเว็บนี้ กรุณาแจ้งได้ที่นี่ ทางทีมงานจักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

 

 

 

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน