โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

   

 
 
 บทสวดมนต์
 บทสวดมนต์ (แปล)
 วิธีการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล
 บทแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล
 สวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานจิตเป็นประจำ
 วิธีการสวดมนต์
  - การวางจิต
  - ลำดับการสวด
 มูลเหตุแห่งการค้นพบพระชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากาฯ)
 พระชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากาฯ) คืออะไร