โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : หลวงพ่อแบน ธนากโร

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ

หลวงพ่อแบน ธนากโร

หลวงพ่อแบน ธนากโร
วัดดอยธรรมเจดีย์ ม. 3 ตำบลตองโขบ กิ่งอ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1 มค 36

002

ศีล - จริยธรรม 8 มค 36

003

พยายามละความชั่ว 15 มค 36

004

ข้าศึกของใจ 5 กพ 36

005

ใจ 6 กพ 36

006

วันมาฆบูชา 7 มีค 36

007

กรรมฐานห้า 8 กค 36

008

วันอาสาฬหบูชา 2 สค 36

009

การพิจารณาอาหาร 3 สค 36

010

นักรบ นักหลบ นักหลีก 15 กย 36

011

อย่าอยู่เพื่อความสนุก 24 กย 36

012

สติ 27 กย 36

013

อยากเห็นกายทิพย์ 23 ตค 36

014

กรรมฐานเบรคแตก 30 ตค 36

015

ธาตุสี่ 9 พย 36

016

การเกิดเป็นมนุษย์เป็นเลิศ 25 กพ 37

017

ความสามารถเป็นผลของบุญ 25 กพ 37

018

ละบาปที่จิต 12 มีค 37

019

อสุภะกรรมฐาน 20 มีค 37

020

ละความอยากได้อยู่เป็นสุข 25 มีค 37

021

ตื่นตัวพิจารณาสิ่งเกิด - ดับ 28 พค 37

022

อุบายสำหรับแก้ใจ 29 พค 37

023

จิตวิญญาณกับกองทุกข์ พค 37

024

พุทโธอยู่ที่ใจ 4 มิย 37

025

น้อมใจเข้ามาหาใจ 6 มิย 37

026

การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติเรา 25 มิย 37

027

วิธีทำจิตให้มีกำลัง 26 มิย 37

028

อยู่ที่ไหนก็เข้ากรรมฐานได้ 14 กค 37

029

ทำสิ่งที่มีค่าให้เป็นสมบัติของเรา 21 กค 37

030

จำพรรษาอยู่ในความดี 22 กค 37

031

เรื่องของกรรม 23 กค 37

032

คืนวันอาสาฬหบูชา 29 กค 39

033

สมมุติเท่านั้นเกิด สมมุติเท่านั้นตาย 5 สค 37

034

ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป 7 ตค 37

035

ฝนทั่งเป็นเข็ม 16 ตค 37

036

บริกรรมกรรมฐาน 17 ตค 37

037

ให้จริงจังในกรรมฐาน 18 ตค 37

038

พรปีใหม่ 1 มค 38

039

ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นคุณธรรม 1 มค 38

040

มีสติรักษาจิตรักษาใจ 24 มิย 38

041

นักบวชแมลงวัน 24 มิย 38

042

เสนาสนะสัปปายะ 6 กค 38

043

ธรรมะ สัปปายะ 7 กค 38

044

ภาวนาเพื่อความสงบของใจ 11 กค 38

045

สัจธรรมแก้ความหลง 17 กค 38

046

สำรวจตนจนเห็นจิต 7 ตค 38

047

คืนวันออกพรรษา 8 ตค 38

048

กองบุญ กองกฐิน 8 ตค 38

049

คืนวันวิสาขบูชา 31 พค 39

050

เอาธรรมเป็นที่พึ่ง 30 กค 39

051

นํ้ารดต้นไม้แห้ง - 9 สค 39

052

โลกก็คือธาตุ ธาตุก็คือโลก - 21 สค 39

053

อย่ามุ่งบังคับให้จิตสงบอย่างเดียว - 2 กย 39

054

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ - 13 กย 39

055

คืนวันออกพรรษา - 26 ตค 39

056

สุนัขขี้เรื้อน - 31 ตค 39

057

การแก้ใจเกเร - 16 ธค 39

058

ชีวิตการบวช - 16 ธค 39

059

เรื่องของศาสนา - 21 กพ 40

060

ศีลเสือหิว - 21 มิย 40

061

อย่าขุดนํ้าหลายบ่อ - 29 มิย 40

062

คาถากันบาป - 19 กย 40

063

พลังสติ - 22 กย 40

064

โรคแก่ - 22 กย 40

065

กายของเรานี้แล - 4 ตค 40

066

ปวารณาออกพรรษา - 16 ตค 40

067

วิกฤตภายนอก วิกฤตภายใน - 17 ตค 40

068

สภาวะธรรม - 15 พย 40

069

นักรบพิการ - 24 พย 40

070

สักแต่ว่า - 3 มค 41

071

ก้าวหน้าหัวเต่า - 4 มค 41

072

ธาตุและสังขาร - 24 มค 41

073

สังขาร - 8 กพ 41

074

ทาน ศีล ภาวนา - 10 กพ 41

075

สมาธิธรรม - 11 กพ 41

076

ศาสนาอยู่ที่นี้ - 21 กพ 41

077

เครื่องกั้น เครื่องผูก - 1 มีค 41

078

บ้านกุดไห - 1 มีค 41

079

เครื่องผูกก็เป็นอนัตตา - 14 มีค 41

080

จอมแปลงศาสนา - 15 มีค 41

081

ใจสงบหลบร้อน - 17 มีค 41

082

ศีล สมาธิ ปัญญาพิจารณา - 22 มีค 41

083

ผู้ปฏิบัติธรรม - 25 มีค 41

084

จ้าวโลก - 29 มีค 41

085

บุญ-บาป - 11 เมย 41

086

ภาวนาละบาป - 14 เมย 41

       
ธรรมเทศนาจาก CD ต่อเนื่องจากข้างบนไฟล์ที่ 86

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ตายเป็นเรื่องธรรมดา - 7 พค 41

002

วันวิสาขบูชา - 10 พค 41

003
นักบวชบาป - 10 พค 41
004
ความจริงของสังขาร - 24 พค 41
005
ของขลัง - 27 พค 41
006
ให้ตื่นตัว - 28 พค 41
007
ตัวผู้ - ตัวเมีย - 29 พค 41
008
เข้มข้นไปหน้า - 29 พค 41
009
เปิดหน้ากากออกมา - 30 พค 41
010
ของเกิด - ดับ - 4 มิย 41
011
อริยสัจ - 19 มิย 41
012
เห็นชัดในกรรมฐาน - 8 กย 41
013
ทำมายังไง สอนอย่างนั้น - 16 กย 41
014
ศึกษาธรรมชาติ - 5 สค 41
015
สุนัขแทะกระดูก - 14 สค 41
016
กิเลสอยู่ที่หัวใจ - 15 สค 41
017
นักเสพติด - 6 กย 41
018
ธรรมะก่อนฉัน - 6 กย 41
019
ชนะกิเลสเป็นขั้นตอน - 20 กย 41
020
ใจสงบ - 25 กย 41
021
ความจริงของชีวิต - 27 กย 41
022
มรรคผลของพระนางพิมพา - 29 กย 41
023
สงบ-สติ-พิจารณา - 24 ตค 41
024
นักบวชกาฝาก - 25 ตค 41
025
ตายแล้วรีบเผา - 26 ตค 41
026
ภาวนาพุทโธ - 3 พย 41
027
เพ่งกาย - จิต - 6 พย 41
028
สติ สติ สติ - 6 พย 41
029
ของจริง - ของสมมุติ - 13 พย 41
030
ตื่น ตื่น ตื่น - 15 พย 41
031
สู่ความทรงจำ - 24 พย 41
032
กองมูตร กองคูตร - 1 ธค 41
033
ผ้าขาวเปื้อนกาย - 9 ธค 41
034
มาจากภายใน - 1 มค 42
035
ยิ่งหายิ่งตัน - 31 มค 42
036
เกิดแก่เจ็บตาย - 3 มีค 42
037
เมาสมมุติ - 4 มีค 42
038
ปหานธรรม - 29 มีค 42
039
วิเวก 3 - 31 มีค 42
040
ตัดกสินปลาย - 22 เมย 42
041
มีศีลมีความสุข 23 เมย 42
042
อยู่อย่างตื่น - 6 พค 42
043
ให้ตั้งใจทุกขณะ - 15 พค 42
044
กิจที่ควรทำ - 25 พค 42
045
มัชฌิมาปฏิปทา - 21 กค 42
046
กินของเก่า - 24 กค 42
047
ความวิเวก - 27 กค 42
048
ให้อยู่กับกรรมฐาน - 28 กค 42
049
สัจจะอธิฐาน - 15 สค 42
050
ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ - 26 สค 42
051
เกิดมาเพื่อเสื่อม - 9 กค 42

052
ปล่อยว่างอย่างพระพุทธเจ้า - 13 กค 42

053
สรีระยนต์ - 19 กค 42
054
ภาวนาละก้อนโลก - 4 ตค 42
055
คืนวันพระ - 17 ตค 42
056
อาจารย์ใหญ่ - 23 ตค 42
057
ม้าที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ - 18 พค 42
058
ใจรู้ใจ - 18 พค 42
059
กำจัดข้าศึกของใจ - 20 พค 42
060
วิธีทำใจให้มีกำลัง - 21 พค 42
061
เจดีย์ใจ - 24 พค 42
062
เพียรมีสติ - 26 พค 42
063
ทำความดีเพื่อความดี - 7 ธค 42
064
โปรดเราให้ได้ - 18 ธค 42
065
เตือนเราเอง - 24 ธค 42
066
อย่าให้กิเลสจูงจมูก - 1 มค 43
067
ทุกข์ ทุกขั้นตอน - 23 กค 43
068
ของจริงตายไม่เป็น - 29 มีค 43
069
อุกฤษฏ์ในความเพียร - 11 พค 43
070
วิสาขบูชา - 17 พค 43
071
หน้าที่ของพุทธบริษัท

072
พระธุดงค์ - 20 มิย 43

073
อาสาฬหบูชา - 16 กค 43
074
นับห้าให้ครบ - 28 กค 43
075
ความสุขอันแท้จริง - 15 สค 43
       
       

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน