โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : พระโชดกญาณสิทธิเถระ (ป.ธ.๙)

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ

พระโชดกญาณสิทธิเถระ

พระโชดกญาณสิทธิเถระ (ป.ธ.๙)
อดีตอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP


ชุดที่ ๑

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

002

พระพุทธเจ้าทรงสอนพอง ยุบไว้อย่างไร

003

ไขปัญหาเรื่องหนอเป็นสมถะหรือวิปัสสนา

004

ย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก

005

วิปัสสนาที่ถูกต้อง

006

วิปัสสนาเบื้องต้น ม.1

007

วิปัสสนาเบื้องต้น ม.2

008

วิปัสสนาเบื้องต้น ม.3

009

วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.1

010

วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.2

011

วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.3

012

โพธิปักขิยธรรม37ประการ

013

อนิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

014

คำอธิฐาน แผ่ส่วนบุญ รับพร

       
ชุดที่ ๒

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

วิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบัน

002

คุณค่าของการปฏิบัติธรรม

003

คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร

004

กายคตาสติกรรมฐาน

005

อสุภกรรมฐาน

006

พิสูจน์นิพพาน

007

ทางไปนิพพาน (สติปัฏฐาน 4)

008

ทางสายเอก ( มรรค 8 )

009

พระไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา )

010

เทศน์ปฎิบัติ ( ธรรมะอย่างเอกคือสามัคคี )

011

เทศน์ปฏิบัติ (ได้ยินหนอ ธรรมะ 37 ข้อ )

012

พระพุทธเจ้าทรงสอบอารมณ์พระกรรมฐาน

013

ไขหนอ ญาณ 16 - วิสุทธิ 7

014

ยอดของวิปัสสนาญาณ 16

015

มรรค ผล นิพพาน

       
ชุดที่ ๓

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

002

ผล ทาน บาป บุญ

003

ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป

004

ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก

005

พุทธบูชา

006

ไกลกังวล

007

มีดี

008

สายกรรม

009

มงคลชีวิต

010

ธรรมะจากผี

011

สำรวจตัวเอง

012

ผู้ให้ธรรมะเหมือนผู้ให้ชีวิต

013

คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน

014

ทำบาปอะไรไปตกนรกขุมไหน

015

ผู้แทนศาสดา

016

สมาทานพระกรรมฐาน

       
ชุดที่ ๔

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน

002

คำว่า (หนอ) มาจากไหน

003

ไขปัญหาได้ยินหนอไม่มีโยนิโสมนสิการ

004

สอนเดินจงกรม 6 ระยะ

005

สติปัฏฐาน 4

006

อริยะสัจจ์ 4

007

โพชฌงค์ 7

008

ปฏิจจสมุปบาท

009

สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง

010

เทศน์ลำดับญาณ 1 - 1

011

เทศน์ลำดับญาณ 1 - 2

012

เทศน์ลำดับญาณ 1 - 3

013

เทศน์ลำดับญาณ 2 - 1

014

เทศน์ลำดับญาณ 2 - 2

015

เทศน์ลำดับญาณ 2 - 3

016

เทศน์ลำดับญาณ 2 - 4

       
ชุดที่ ๕

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

002

วันวิสาขบูชา

003

อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป

004

อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก

005

อานิสงส์ของการบูชา

006

อานิสงส์ของการทอดกฐิน

007

อานิสงส์ของการตั้งมูลนิธิ

008

เทศน์ ทอดกฐิน - ผ้าป่า

009

เทศน์ สอนพระบวช 3 เดือนในพรรษา

010

พิสูจน์นรก

011

พิสูจน์สวรรค์

012

พิสูจน์โลกหน้า - โลกก่อน

013

พิสูจน์โลกนี้

014

ตอบปัญหาร้อยแปด 1

015

ตอบปัญหาร้อยแปด 2

       
ชุดที่ ๖

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

พ.ศ. 2509 เปิดวัดไทยในอังกฤษ

002

หลักธรรมสำหลับการครองเรือน

003

ของขวัญวันปีใหม่ พ.ศ. 2526

004

เศรษฐีขอทาน

005

เมตตาบารมี

006

ที่พึ่งภายใน

007

ธรรมเป็นที่พึ่ง

008

เพชรในดวงใจ

009

การสร้างชาติ

010

เรื่อง คน 2 ตา

011

ความยินดี 3 ข้อ

012

ธรรมเจดีย์ 5 ประการ

013

ความสุข 7 ประการ

014

ฆ่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุข

015

ซื่อกินไม่หมดคตกินไม่นาน

 
ชุดที่ ๗

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 1

002

เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 2

003

เราจะไปทางไหนกันดี

004

ไขหนอสมถะและวิปัสสนา

005

ไขหนอข้อข้องใจ

006

ไขปัญหาเขาว่าพอง-ยุบไม่ใช่วิปัสสนา

007

ไขปัญหาพอง-ยุบเอามาจากไหน

008

อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 1

009

อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 2

010

อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 3

011

วิธีปฏิบัติวิปัสสนาและญาณ 16

012

วิสุทธิ 7

013

เทศน์ลำดับญาณ 3 - 1

014

เทศน์ลำดับญาณ 3 - 2

       

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน