โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
วัดภูทอก จ.หนองคาย

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ประวัติพระอาจารย์จวน 1.mp3 (8.91 MB)

002

ประวัติพระอาจารย์จวน 2.mp3 (8.09 MB)

003

ประวัติพระอาจารย์จวน 3.mp3 (8.62 MB,)

004

ประวัติพระอาจารย์จวน 4.mp3 (8.43 MB)

005

ประวัติพระอาจารย์จวน 5.mp3 (9.05 MB)

006

ประวัติพระอาจารย์จวน 6.mp3 (12.47 MB)

       
เสียงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

มรณสติกรรมฐาน ก

002

มรณสติกรรมฐาน ข

003

มรณานุสสติ ก

004

มรณานุสสติ ข

005

เถรีประวัติ ก

006

เถรีประวัติ ข

007

เทศนาบ้านธรรมเวศ

008

วิภาคบทอะระหัง ก

009
วิภาคบทอะระหัง ข
010
วิชชาจรณสัมปันโน ก
011
วิชชาจรณสัมปันโน ข
012
วิปัสสนาวิสุทธิ ๖ ก
013
วิปัสสนาวิสุทธิ ๖ ข
014
วิปัสสนาวิถี ก
015
วิปัสสนาวิถี ข
016
วิปัสสนาวิถี ค
017
วิปัสสนาวิถี ง
018
วิปัสสนาวิถี จ
019
วิปัสสนาวิถี ฉ
020
สังคหวัตถุ ก
021
สังคหวัตถุ ข
022
สติปัฏฐาน ๔ ก
023
สติปัฏฐาน ๔ ข
024
อรูปฌาณ ก
025
อรูปฌาณ ข
026
อรูปฌาณ ค
027
อสุภกรรมฐาน ก
028
อสุภกรรมฐาน ข
029
ต่ออนุสาสนีเรื่องปํญญา ก
030
ต่ออนุสาสนีเรื่องปัญญา ข
031
ธรรมานุปัสสนา ก
032
ธรรมานุปัสสนา ข
033
ธรรมจักร ๒ ก
034
ธรรมจักร ๒ ข
035
ธรรมจักรเทศนา ก
036
ธรรมจักรเทศนา ข
037
ธาตุกรรมฐาน ก
038
ธาตุกรรมฐาน ข
039
ธุดงคกรรมฐาน ก
040
ธุดงคกรรมฐาน ข
041
ปฏิปทาวันตรัสรู้ ก
042
ปฏิปทาวันตรัสรู้ ข
043
พระศรีธรรมาโศกราช ก
044
พระศรีธรรมาโศกราช ข
045
พระศรีธรรมาโศกราช ค
046
พระศรีธรรมาโศกราช ง
047
พรหมวิหาร ก
048
พรหมวิหาร ข
       

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน