โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | เว็บไซต

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

เสียงอ่าน ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 1 - A

002

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 1 - B

003

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 2 - A

004

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 2 - B

005

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 3 - A

006

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 3 - B

007

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 4 - A

008

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 4 - B

009

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 5 - A

010

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 5 - B

011

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 6 - A

012

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 6 - B

013

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 7 - A

014

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 7 - B

015

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 8 - A

016

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 8 - B

017

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 9 - A

018

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 9 - B

019

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 10 - A

020

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 10 - B

021

ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ม้วน 11 - A

       
ซีดีชุดรวมแผ่นเดิม 3 แผ่น
(ขอบคุณไฟล์จากคุณ Ebi สมาชิกเว็บลานธรรม)

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 01

002

เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 02

003
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 03
004
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 04
005
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 05
006
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 06
007
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 07
008
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 08
009
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 09
010
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 10
011
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 11
012
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 12
013
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 13
014
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 14
015
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 15
016
เดิมแผ่นที่ 1 ไฟล์ 16
017
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 01
018
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 02
019
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 03
020
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 04
021
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 05
022
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 06
023
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 07
024
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 08
025
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 09
026
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 10
027
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 11
028
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 12
029
เดิมแผ่นที่ 2 ไฟล์ 13
030
เดิมแผ่นที่ 3 ไฟล์ 01
031
เดิมแผ่นที่ 3 ไฟล์ 02
032
เดิมแผ่นที่ 3 ไฟล์ 03
033
เดิมแผ่นที่ 3 ไฟล์ 04
034
เดิมแผ่นที่ 3 ไฟล์ 05
035
เดิมแผ่นที่ 3 ไฟล์ 06
036
เดิมแผ่นที่ 3 ไฟล์ 07
       
เสียงธรรม หลวงปู่หล้า เขมปัตโต (แผ่นที่ 2)

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

36

โลกุตรธรรม ๑ 03-06-27.mp3

37

โลกุตรธรรม ๒ 03-06-27.mp3

38

ศาสนาของนักปราชญ์ ๑ 07-07-27.mp3

39

ศาสนาของนักปราชญ์ ๒ 07-07-27.mp3

40

ศาสนาของนักปราชญ์ ๓ 07-07-27.mp3

41

ศาสนาแห่งเหตุผล 12-07-27.mp3

42

โลกของสัตว์และหนทางหลุดพ้น 01-08-27.mp3

43

บวชทั้งกายทั้งใจ 02-08-27.mp3

44

ทุกข์ในโลก ๑ 11-08-27.mp3

45

ทุกข์ในโลก ๒ 11-08-27.mp3

46

อนิจจตา...ธรรมที่เป็นใหญ่ในโลก 20-10-27.mp3

47

องคุลิมาลโจร ๑ 09-02-28.mp3

48

องคุลิมาลโจร ๒ 09-02-28.mp3

49

องคุลิมาลโจร ๓ 09-02-28.mp3

50

โสเป็นโสตาย ๑ 23-02-28.mp3

51

โสเป็นโสตาย ๒ 23-02-28.mp3

52

ภัยในวัฏสงสาร 10-03-28.mp3

53

อารักขกัมมัฏฐาน 25-03-28.mp3

54

ทาน ศีล ภาวนา 01-04-28.mp3

55

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ๑ 23-04-28.mp3

56

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ๒ 23-04-28.mp3

57

พญาจิตราช ๑ 05-08-28.mp3

58

พญาจิตราช ๒ 05-08-28.mp3

59

ที่ตั้งแห่งกรรมฐาน 11-08-28.mp3

60

อายตนะ 13-09-28.mp3

61

ธรรมปลุกศรัทธา ๑ 18-09-28.mp3

62

ธรรมปลุกศรัทธา ๒ 18-09-28.mp3

63

ข้อวัตรหลวงปู่มั่น ๑.mp3

64

ข้อวัตรหลวงปู่มั่น ๒.mp3

65

ข้อวัตรหลวงปู่มั่น ๓.mp3

66

ตาบอดถ่ายถูกช่อง.mp3

67

ภูมิธรรมโสดาบัน.mp3

       
CD รวมเสียงธรรม 14 รายการ

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ทาน ศีล ภาวนา

002

นักโทษในวัฏสงสาร

003
ธรรมปลุกศรัทธา
004
ศาสนาไม่เสือมไปไหน
005
ศาสนาของนักปราชญ์
006
ความสุขไม่มีในโลก
007
่เครื่องวัดความทุกข์
008
นักทัศนาจร
009
ภาวนาหาเลข
010
สนามเวร สนามภัย
011
กรรมและผลของกรรม
012
ศาสนาแห่งเหตุผล
013
อยู่กับทุกข์
014
วิชาเข็ดหลาบ
       


 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน