โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม

     อดีตแม่ชีรุ้งเดือน ปัจจุบันเป็น สามเณรีรุ้งเดือน เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เน้นวิปัสสนากรรมฐาน ท่านเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมนิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มักมีกิจกรรมทางธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติแห่งนี้อยู่เสมอ

     ด้านการเทศน์นั้นท่านเทศน์สนุก ภาษาชาวบ้าน ฟังง่าย บรรยายธรรมะเรื่องยาก ๆ ให้เข้าใจง่าย เหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

 
 

อดีตแม่ชีรุ้งเดือน (สามเณรีนันทญาณี)

อดีตแม่ชีรุ้งเดือน (ปัจจุบันเป็นสามเณรีนันทญาณี)
สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

..............................................................................

ชุดพิเศษ Multimedia ภาพและเสียง

VCD เรื่อง "ลำดับบุญ" ไฟล์ขนาด 762 MB (ควรใช้โปรแกรมช่วย download เผื่อเน็ตมีปัญหาจะได้ไม่ต้องโหลดใหม่) คลิ๊กที่นี่ Download ไฟล์
VCD เรื่อง "ขันธ์ 5" ไฟล์ขนาด 625 MB (ควรใช้โปรแกรมช่วย download เผื่อเน็ตมีปัญหาจะได้ไม่ต้องโหลดใหม่) คลิ๊กที่นี่ Download ไฟล์

(ไฟล์จะเป็นนามสกุล .DAT สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรมดูหนังทั่วไป)

..............................................................................

ธรรมบรรยาย เดือนธันวาคม ปี 2550
จากเว็บ nirotharam.com

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

พระกตสาโร (พันเอกสำราญ) ให้โอวาทเปิดอบรม 11-12-50

002

กายเป็นกองดินน้ำไฟลม 11-12-50

003
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา12-12-50
004
รู้จักจิต ก่อนฝึกจิต (จิต มโน วิญญาณ) 12-12-50
005
ธรรมะคืออะไร12-12-50
006
สติในกาย 12-12-50
007
อานิสงส์การสวดมนต์
008
อริยสัจ 4 13-12-50
009
อริยสัจ 4 แถมทวน
010
สมาธิแตกต่างกับสมถะ-สมถะคู่กับวิปัสสนา13-1250
011
ขันธ์ 5 13-12-50
012
ปริญญา 3
013
สติในเวทนา(โดยย่อ)14-12-50
014
ตอบคำถามเรื่องบุญๆบาปๆ 14-12-50
015
สุขในโลก มี 3 สุข
016
อาตนะฉบับ กฟผ15-12-50
017
จิตมีผลต่อน้ำ(ผลึกน้ำดร.มาซารุ)
018
โทษของความเพลิดเพลินขอบมาก 15-12-50
019
แด็กคิวล่า ,หน้าที่นักบวช - ชาวบ้าน 15-12-50
020
ฆราวาสธรรม
021
สังคหวัตถุ (ท่านกตสาโร)13-12-50
022
เล่าเรื่องบวชสามเณรี 14-12-50
023
ปรับสมดุล ดับทุกข์กาย 12-12-50
024
การแสดงความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติธรรม
       
CD MP3 แผ่นที่ 1 ของทางเว็บ

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

หลักส่งเสริมสุขภาพใจ (๑๐ ธ.ค. ๔๘)

002

สิ่งที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งมั่น 11ธค

003

เทคนิคทำให้รวย

004

กรรม

005

กรรมฐาน - ขันธ์ ๕ (๑๐ ธ.ค. ๔๘)

006

สมบัติ - วิบัติ

007

พลัง - ความไม่หวั่นไหว 12ธค48

008

ประเมินผล

       
CD MP3 แผ่นที่ 2 ของทางเว็บ

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ลำดับบุญ (๑๓ ต.ค. ๔๘)

002

เห็นธรรมคือเห็นอะไร (๑๔ ต.ค. ๔๘)

003

อริยสัจ 4 (๑๔ ต.ค. ๔๘)

004

ความรัก (๑๕ ต.ค. ๔๘)

005

สมบัติ - วิบัติ (๑๕ ต.ค. ๔๘ )

006

ฆารวาสธรรม - บารมี (๑๕ ต.ค. ๔๘)

007

พระคุณแม่ (๑๖ ตค ๔๘)

       
CD MP3 แผ่นที่ 3 ของทางเว็บ

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

มช.ปฐมนิ-จิต-กาย (๑๐ ต.ค. ๔๘)

002

พิธีกรรมทำไมต้องรักษาศีล (๑๐ ต.ค. ๔๘)

003

ทุกข์ (๑๐ ต.ค. ๔๘)

004

กายานุปัสสนา(๑๑ ต.ค. ๔๘)

005

ขันธ์5-เวทนา (๑๑ ต.ค. ๔๘)

006

ขันธ์5-จิต(๑๑ ต.ค. ๔๘)

007

เวทนาป่วยเพราะอะไร (๑๒ ต.ค ๔๘)

008

กรรม 1(๑๒ ต.ค. ๔๘)

009

ผลของกรรม-หน้าที่กรรม (๑๒ ต.ค. ๔๘)

010

กรรมกาลามสูตร (๑๓ ต.ค. ๔๘)

       
CD MP3 แผ่นที่ 4 ของทางเว็บ

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ฆรวาสธรรม (22 มี.ค.48)1

002

ให้ธรรมะคนไข้ (11 ก.พ. 48)

003

รูป

004

จิต-วิญญาณคืออะไร (๓๑ ธ.ค.๔๗)

005

รู้จักบางส่วนของชีวืต(8 ก.พ. 48)

006

ขันธ์ 5 (25 มี.ค. 48)

007

การปฏิบัติกับขันธ์ 5 (3 ก.พ. 48)

008

กุศลคืออะไร (๒ ม.ค. ๔๗)

009

ความสำคัญของความจำ (13 ก.พ. 48)

010

มาร (๑๕ ธ.ค. ๔๗)

011

การฝึกสติ (9 ก.พ. 48)

012

สมาธิเพื่ออะไร (29 ม.ค. 48)

013

อริยสัจ 4

014

นันทมารดาและอุคคหเศรษฐี

       
CD MP3 แผ่นที่ 5 ของทางเว็บ

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

กุศลคืออะไร (๒ ม.ค. ๔๘)

002

ขันธ์ 5 (ส่งท้ายปีเก่า)๓๑ ธ.ค.๔๗

003
ความเพียรเป็นไฉน (๓ ม.ค. ๔๘)
004
ความไม่ประมาท(ต้อนรับปีใหม่)๑ ม.ค.๔๘
005
จิต-วิญญาณคืออะไร(๓๑ธ.ค.๔๗) ชาวบ้าน
006
ทุกข์ - ดับทุกข์(๒๖ธ.ค.๔๗)
007
ทุกข์ - ดับทุกข์๒ (๖ ธ.ค.๔๗)
008
ธาตุคืออะไร (๑ ม.ค. ๔๘)
009
มาร(๑๕ธ.ค๔๗)
010
รูป(๓๐ธ.ค.๔๗) ชาวบ้าน
011
ศัพท์เกี่ยวกับความดับทุกข์(๒๔ก.ค.๔๗)
012
สงครามอสูร(๑๐ก.ค.๔๘)
013
สมาธิคืออะไร (๒ ม.ค. ๔๘)
       
CD MP3 แผ่นที่ 6 ของทางเว็บ

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ความจำกับการปฏิบัติธรรม 1

002

ที่พึ่งของชีวิตแม่ทะ

003
นันทโกวาทะ 1
004
นันทโกวาทะ 2
005
ป.ย.ประโยชน์ของมื้อเดียว 1
006
ป.ย.มื้อเดียว 2
007
ป.ย.มื้อเดียว 3 อธิบาย
008
ภัทเท 1
009
ภัทเท 2
010
มหาตัณหาสังขยสูตร 1
011
มหาตัณหาสังขยสูตร 2
012
มหาราหุโรวาทสูตร 1
013
มหาราหุโรวาทสูตร 2
014
มหาราหุโรวาทสูตร 3 (อธิบาย)
015
มาคัณทิย1
016
มาคัณทิย2
017
มาคัณทิย3
018
มาลุงกยะสูตร 1
019
มาลุงกยะสูตร 2
020
วิชชา 8 คืออะไร
021
สฬายตนวิภังค์
022
สัจจ 1
023
สัจจ 2
024
สัจจ 3
025
สิ่งที่ทำให้เป็นคนว่ายาก1
026
สิ่งที่ทำให้เป็นคนว่ายาก2
027
หน้าที่กรรมบุญล้างบาป
028
อานาปานสติ
029
อายตนะต่างกับ ธาตุยังไง
       

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน