โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ

หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ

หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
วัดเจริญสมณกิจ จ.ภูเก็ต

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

บุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ

002

วันอาสาฬหบูชา

003

วันเข้าพรรษา

004

ความอดทน

005

สัญญาอนิจจา

006

อทิตฺตปริยายสูตร

007

อานาปานุสฺสติ

008

สติ สัมปชัญญะ

009

งานศพป้าชอบ

010

คุณของพระพุทธเจ้า

011

ความเป็นจริงของสังขาร

012

เชื่อในความดี

013

ปฏิบัติบูชา

014

ทำบุญอุทิศให้ป้าชอบ รุกขชาติ

015

ธาตุ 6

016

หลักของการปฏิบัติภาวนา

017

สวดธาตุให้โยมเสถียร

018

ข้อวัตรปฏิบัติ

019

งานของกายและใจ

020

ร่างกายเป็นกองทุกข์

021

เลือกธรรมให้เหมาะกับจิตใจ

022

ฝึกกายฝึกจึต

023

ขันติบารมี

024

ขันธมาร

025

โจรอยู่ในใจ

026

เมตตาต่อสังขาร

027

กำหนดรู้ลมหายใจ

028

ชีวิตของนักบวช

029

กิจวัตรเป็นเครื่องหล่อหลอมกายและใจ

030

ทำจิตใจให้คุ้นกับความดี

031

ข้อวัตรเป็นแนวทางปฏิบัติ

032

เชื่อมั่นในธรรม

033

กำหนดจิตอยู่ในปัจจุบัน

034

วันหนึ่งคืนหนึ่งเราทำอะไรอยู่

035

ความเพียรทุกอริยาบท

036

ธาตุ 4

037

ศีล สมาธิ ปัญญา

038

รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้

039

จิตเป็นสิ่งสำคัญ

040

กตัญญูกตเวที

041

ปัญจะกรรมฐาน

042

ให้มีสติควบคุมจิต

043

ทำใจให้พ้นจากนิวรณ์

044

ทำบุญได้บุญ ทำบาปได้บาป

045

อินทรีย์สังวร

046

ทำให้จริงทุกสิ่งต้องสำเร็จ

047

พระธรรมทำให้เกิดปัญญา

048

ลมหายใจเป็นยอดแห่งชีวิต

049

การประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้

050

วินัยเป็นรากแก้วของพระศาสนา

051
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ - 29 สค 44.mp3

052
อาศัยขันธ์ทำความดี - 2 กย 44.mp3

053
ลมเป็นรากแก้วของชีวิต - 5 กย 44.mp3
054
พิจารณากาย - 6 กย 44.mp3
055
เมตตาไม่มีประมาณ - 7 กย 44.mp3
056
นิวรณ์ 5 - 8 กย 44.mp3
057
ผู้มีตาสว่าง - 9 กย 44.mp3
058
ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท - 10 กย 44.mp3
059
ขนบธรรมเนียมเป็นหางเสือ - 11 กย 44.mp3
060
พุทโธผู้รู้ - 17 กย 44.mp3
061
สติเป็นธรรมอุปการะมาก - 14 กย 44.mp3
062
ประเพณีวันสารท - 15 กย 44.mp3
063
พิจารณาปัจจัย 4 โดยแยบคลาย - 16 กย 44.mp3
064
ศึกษาร่างกายให้จบจะพบความเป็นจริง - 18 กย 44.mp3
065
บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว - 19 กย 44.mp3
066
การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต - 20 กย 44.mp3
067
กฏแห่งกรรม - 21 กย 44.mp3
068
เวรย่อมระงับด้วยการไม่มีเวร - 22 กย 44.mp3
069
เนกขัมบารมี - 23 กย 44.mp3
070
อาการ 32 - 26 กย 44.mp3
071
จิตเหมือนกับลิง - 27 กย 44.mp3

072
ผู้มีปกติกาย วาจา ใจ อยู่เป็นสุข - 30 กย 44.mp3

073
ไม่สะสมปัจจัย - 1 ตค 44.mp3
074
วันออกพรรษา - 2 ตค 44.mp3
075
วันตักบาตรเทโว - 3 ตค 44.mp3
076
บำเพ็ญกุศลให้โยมอรุณี ศีตะจิตต์ - 4 ตค 44.mp3
077
ความอัศจรรย์ของบุญ - 5 ตค 44.mp3
078
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสูตร - 6 ตค 44.mp3
079
ใจะจะอบอุ่นได้ด้วยธรรมะ - 7 ตค 44.mp3
080
ความดีให้ความสุขในปัจจุบันและในอนาคต - 8 ตค 44.mp3
081
ทำบุญอุทิศครบ 7 วัน โยมอรุณี ศีตะจิตต์ - 9 ตค 44.mp3
082
ศรัทธาเป็นอริยทรัพย์ - 10 ตค 44.mp3
083
อสุภะกรรมฐาน - 11 ตค 44.mp3
084
โอวาทปาฏิโมกข์ - 12 ตค 44.mp3
085
ความสุขอยู่ที่จิต - 15 ตค 44.mp3
086
พระธรมเป็นเหมือนกระจกเงา - 16 ตค 44.mp3
087
การโครจรของดวงอาทิตย์ - 17 ตค 44.mp3
088
ทั้งดีทั้งเสียให้หาเอาประโยชน์ให้ได้ - 18 ตค 44.mp3
089
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา - 19 ตค 44.mp3
090
นวโกวาท - 20 ตค 44.mp3
091
ศรัทธาเป็นพลังงานของใจ - 21 ตค 44.mp3
092
ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน - 22 ตค 44.mp3
093
วันโกน - 23 ตค 44.mp3
094
วันพระ - 24 ตค 44.mp3
095
อะไรเป็นทีพึ่งภายในใจ - 25 ตค 44.mp3
096
หน้าที่ของพุทธบริษัท 4 - 26 ตค 44.mp3
097
ความดีคืออะไร - 27 ตค 44.mp3
098
หัวใจของพุทธศาสนา - 1 พย 44.mp3
       

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน