โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : พระอาจารย์ปสันโน

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | เว็บไซต์


พระอาจารย์ปสันโน
วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAPพระธรรมเทศนา จากบ้านอารีย์
(ขอขอบคุณ CD จากคุณ Ebi สมาชิเว็บลานธรรม)

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

22 กุมภาพันธ์ 2550 (นาทีที่ 3-6 เป็นเสียงเงียบ เพื่อทำความสงบ)

       
พระธรรมเทศนา แผ่นที่ 4
(ขอขอบคุณ CD จากคุณ Ebi สมาชิเว็บลานธรรม)

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ถาม – ตอบ  17 – 20 ธ.ค. 49

002

ถาม – ตอบ  17 – 20 ธ.ค. 49

003

ถาม – ตอบ  17 – 20 ธ.ค. 49

004

ถาม – ตอบ  17 – 20 ธ.ค. 49

005

ถาม – ตอบ  23 – 24 ธ.ค. 49

006

ถาม – ตอบ  23 – 24 ธ.ค. 49

007

ธรรมะในสวนเบญจสิริ  26 ธ.ค. 49  (32 นาที)

008

ธรรมะวันเกิด  27 ก.ค. 49  (17 นาที)

009
ธรรมะปีใหม่  ธ.ค. 49  (22 นาที)
010
นิวรณ์ห้า  8 ธ.ค. 44  (63 นาที)
011
ธรรมเทศนา และโอวาทก่อนกลับ  10 ธ.ค. 45 (74 นาที)
012
ถาม – ตอบ 10 ธ.ค. 45  (60 นาที)
013
เมตตาด้วยปัญญา 27 ธ.ค. 46  (49 นาที)
014
ถาม – ตอบ  27  ธ.ค. 46  (48 นาที)
015
ธรรมเทศนา  22 ก.พ. 50  (49 นาที)
       
พระธรรมเทศนา แผ่นที่ 3
(ขอขอบคุณ CD จากคุณ Ebi สมาชิเว็บลานธรรม)

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

สัมภาษณ์วิทยุสังฆทานธรรม  (ตอนที่ 6)  ธ.ค. 49 (ต่อจากแผ่นที่ 2 ที่มี 5 ตอน)

002

ปฐมโอวาท  (อบรมที่ ยุวพุทธฯ)  17 ธ.ค. 49  (51 นาที)

003

นิวรณ์  18 ธ.ค. 49  (49 นาที)

004

สติปัฏฐาน  เพื่ออะไร  19 ธ.ค. 49  (44 นาที)

005

ดำริให้ชอบ  19 ธ.ค. 49  (47 นาที)

006

เริ่มตั้งสติที่กาย  20 ธ.ค. 49  (44 นาที)

007
จิตมั่นคงในเมตตา  20 ธ.ค. 49  (51 นาที)
008
การพิจารณาธาตุทั้งสี่  21 ธ.ค. 49 (51 นาที)
009
ธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่น  21 ธ.ค. 49  (47 นาที)
010
ดูความตาย 22 ธ.ค. 49  (55 นาที)
011
ละสักกายทิฏฐิ  22 ธ.ค. 49  (50 นาที)
012
ขันธ์ทั้งห้าหนักเน้อ  23  ธ.ค. 49  (50 นาที)
013
โพชฌงค์เจ็ด  23 ธ.ค. 49  (50 นาที)
014
ถาม – ตอบ  21 ธ.ค. 49  (63 นาที)
015
ถาม – ตอบ  22 ธ.ค. 49  (46 นาที)
       
พระธรรมเทศนา แผ่นที่ 2
(ขอขอบคุณ CD จากคุณ Ebi สมาชิเว็บลานธรรม)

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ธรรมะสี่ประการเพื่อใกล้นิพพาน  8 ก.พ. 50 

002

สติที่กาย ไม่ลืมเป้าหมาย  9 ก.พ. 50 

003
พึ่งตนเองเป็นอย่างไร  9 ก.พ. 50  (46 นาที)
004
จิตจดจ่อ  แต่ให้พอดี  10 ก.พ. 50  (44 นาที)
005
เพียรสร้างเหตุ  ปล่อยวางผล  10 ก.พ. 50 
006
ดูแลตนเอง  ดูแลผู้อื่น  11 ก.พ. 50 
007
ขอขมา  และลากลับบ้าน  11 ก.พ. 50 
008
อยาก  ให้เป็นกุศล  11 ก.พ. 50  (48 นาที)
009
ผ้าป่าอภัยคีรี  8 ต.ค. 49  (28 นาที)
010
ผ้าป่าอภัยคีรี  8 ต.ค. 49  พระอาจารย์ชยสาโร 
011
เรื่องสำคัญของชีวิต  18 พ.ย. 49  (64 นาที)
012
ถาม – ตอบ  18 พ.ย. 49  (43 นาที)
013
พรปีใหม่  31 ธ.ค. 49  (60 นาที)
014
สัมภาษณ์วิทยุสังฆทานธรรม  (ตอน 1) 
015
สัมภาษณ์วิทยุสังฆทานธรรม  (ตอน 2) 
016
สัมภาษณ์วิทยุสังฆทานธรรม  (ตอน 3) 
017
สัมภาษณ์วิทยุสังฆทานธรรม  (ตอน 4) 
018
สัมภาษณ์วิทยุสังฆทานธรรม  (ตอน 5) 
       
พระธรรมเทศนา แผ่นที่ 1
(ขอขอบคุณ CD จากคุณ Ebi สมาชิเว็บลานธรรม)

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

หาความพอดี  11 ก.พ. 49  (44 นาที)

002

การพิจารณากาย  12 ก.พ. 49  (52 นาที)

003
มีสติ  กายเบา  จิตเบิกบาน  12 ก.พ. 49 
004
โอวาทก่อนกลับ  13 ก.พ. 49  ( 17  นาที)
005
ถาม -  ตอบ 12 ก.พ. 49  (69 นาที)
006
ถาม - ตอบ  13 ก.พ. 49  (57 นาที)
007
จิตดำริเมตตา  ไม่หวั่นไหว  ไม่กระด้าง 
008
อาศัยพุทธานุสติ  ดำริทางกุศล  14 พ.ค. 49 
009
ธาตุตามธรรมชาติ  11 มิ.ย. 49  (47 นาที)
010
ไม่ให้เกิด  ก็ไม่ต้องดับ  9 ก.ค. 49  (49 นาที)
011
พอใจกับความพอดี  13 ส.ค. 49  (46 นาที)
012
ให้เห็น  อย่าให้เป็น  10 ก.ย. 49  (42 นาที)
013
บันทึกบุญ  หนุนกุศล  8  ต.ค. 49  (46 นาที)
014
คลี่คลายจากกิเลส  12 พ.ย. 49  (39 นาที)
015
เรื่องของกรรม  10 ธ.ค. 49  (42 นาที)
016
คณะละบาป  14 ม.ค. 50  (44 นาที)
       

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน