โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | หนังสือ-บทความ | เว็บไซต์

หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

VCD
"มหัศจรรย์ลมหายใจ" โดยชมรมกัลยาณธรรม
VCD
"มหัศจรรย์ลมหายใจ 02 " โดยชมรมกัลยาณธรรม

001

ใดๆใจถึงก่อน สำเร็จแล้วด้วยใจ

002

ระลึกถึงความตาย (แสดงธรรมที่ป่าช้า)

003

อบรมนักศึกษาพายัพและสนทนาต่อ

004

การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้โชคดี

005

การแสวงหาทางพ้นทุกข์

006

การฝึกจิตใจเป็นของดียิ่ง

007

จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ ณ ถ้ำผาปล่อง

008

บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรสี่อย่าง

009

พัฒนาแก้ไขใจตนเองให้ถูกต้อง

010

หาอุบายแก้ไขกิเลสในใจตนเอง

011

ปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจ

012

พุทธศาสนาไม่ได้สอนคนให้เป็นคนโง่

013

ผู้ปฏิบัติอย่าได้เป็นทุกข์เรื่องคนอื่น

014

จงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้พร้อม

015

มรณานุสสติ

016

ปฏิบัติกว่าจะรู้อยู่ฟากตาย

017

มุ่งแสวงหาทางเดินที่ถูกต้อง

018

การพัฒนาแก้ไขใจของตนเอง

019

ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเพื่อความสุข

020

ปรารถนาดีไม่ทำดีจะได้ดีจากที่ไหน

021

ปฏิบัติให้ได้ที่พึ่งของใจเพื่อความสุข

022

สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเสื่อมไปสิ้นไป

023

ที่พึ่งที่อาศัยของกายของจิต

024

คนไม่ฉลาดมีหรือไม่มีก็เป็นทุกข์

025

จิตสงบจึงพบความสุข

026

เพียรฝึกฝนจิตใจให้สงบจากกิเลส

027

การเลือกคบค้าสมาคม อบรมนักศึกษา

028

การเลือกคบค้าสมาคมอบรมนักศึกษา มช.

029

ศึกษาหลักพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกข์

030

พิจารณาทุกข์ให้รู้แจ้งเพื่อละออกจากจิตใจ

031

เนกขัมมสังกัปโป อบรมพระนวกะ

032

พิจารณาความเสื่อมไปของสังขาร

033

การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก

034

ฝึกสติปัญญาให้รู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

035

แสวงหาคุณธรรมให้เป็นที่พึ่งของใจ (ออกพรรษา)

       

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

จิตไม่สงบมีความทุกข์ จิตสงบจึงมีความสุข

002

การพิจารณาให้เข้าใจโลกตามความเป็นจริง

003

ปลุกตนเองให้ตื่นอยู่เพื่อทำความเพียรให้พ้นทุกข์

004

ศีลเป็นพื้นฐานในการพ้นทุกข์ เนื่องในวันมาฆบูชา

005

มรณานุสสติกัมมัฏฐาน ระลึกถึงความตาย

006

การทำความเพียรเพื่อดับไฟกิเลส

007

การหาอุบายละกิเลสออกจากใจ

008

สมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์

009

การฝึกตนให้เป็นคนดีและตอบปัญหาต่อ

010

การทำคุณงามความดีให้เป็นที่พึ่งของตน

011

การพิจารณาให้รู้แจ้งในทุกข์เพื่อการปล่อยวาง

012

การทำทาน รักษาศีล ภาวนา คือความดีแต่ละระดับ

013

การหาวิธีแก้ไขพัฒนาจิตใจของตนเอง

014

การพิจารณากิเลสที่เกิดกับจิตเพื่อละจิตให้บริสุทธิ์

015

การพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิต

016

การปฏิบัติเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์

017

บุญกุศลเป็นที่พึ่งของสัตว์ไปในโลกหน้า

018

การทำความเพียรสร้างสติปัญญาละความหลงในใจ

019

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

020

อบรมพระเณรในวันเข้าพรรษา

021

การพิจารณาดูมายาของกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตใจ

022

ตาและรูปเป็นของร้อน

023

การฝึกหัดอบรมตนไม่ให้เป็นคนประมาท

024

การฝึกสติสัมปชัญญะ

025

สมฺมาวายาโม ความเพียรชอบ

026

ประโยชน์ปัจจุบัน เบื้องหน้า สูงสุดคือพระนิพพาน


 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน