โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | หนังสือ-บทความ | เว็บไซต์

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(ชนิดไฟล์แบบ .wma)

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP
............................................................................

รายการพิเศษ : VDO ประวัติวัดป่าสาลวัน, พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม
และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
รวมถึงมีตอนเทศน์ของหลวงพ่อพุธ ภาพและเสียง
(ขอบคุณข้อมูลจากเว็บพลังธรรม.com)

ดูวีดีโอออนไลน์ (164MB)
   (สามารถ save ได้โดยกดคลิกขวาเลือก save target as)

..........................................................................


ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

  ชีวประวัติหลวงพ่อพุธ (ไฟล์จากคุณ Ebi) new

001

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา - ตอนที่ 1

002

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา - ตอนที่ 2

003

การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติ - 1

004

การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติ - 2

005

การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะ - 3

006

การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะ - 4

007

การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง - 5

008

การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง - 6

009

วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - 1

010

วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - 2

011

ตามรอยพระพุทธองค์ - 1

012

ตามรอยพระพุทธองค์ - 2

013

พุทธานุสสติและตอบปัญหาธรรม - 1

014

พุทธานุสสติและตอบปัญหาธรรม - 2

015

สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติ - 1

016

สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติ - 2

017

หลักของสติปัฏฐาน - 1

018

หลักของสติปัฏฐาน - 2

019

ทุกข์และมหาสติ - 1

020

ทุกข์และมหาสติ - 2

021

อารักขกรรมฐาน -1

022

อารักขกรรมฐาน - 2

023

การพิจารณาพระไตรลักษณ์ - 1

024

การพิจารณาพระไตรลักษณ์ - 2

025

สังสารวัฏ (การเวียนว่ายตายเกิด) - 1

026

สังสารวัฏ (การเวียนว่ายตายเกิด) - 2

027

สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์ - 1

028

สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์ - 2

029

ศีล-สมาธิ-ปัญญาในทางปฏิบัติธรรม - 1

030

ศีล-สมาธิ-ปัญญาในทางปฏิบัติธรรม - 2

031

ศีล-สุตตะ-ปัญญา-จาคะและวิมุตติ - 1

032

ศีล-สุตตะ-ปัญญา-จาคะและวิมุตติ - 2

033

การละกิเลสด้วยศีล-สมาธิ-ปัญญา - 1

034

การละกิเลสด้วยศีล-สมาธิ-ปัญญา - 2

035

ศีลห้า - 1

036

ศีลห้า - 2

037

นิมิตและวิปัสสนา - 1

038

นิมิตและวิปัสสนา - 2

039

ฐานการภาวนา - 1

040

ฐานการภาวนา - 2

041

บริกรรมภาวนา-พิจารณาและกำหนดตามรู้ - 1

042

บริกรรมภาวนา-พิจารณาและกำหนดตามรู้ - 2

043

เรื่องของสมาธิ - 1

044

เรื่องของสมาธิ - 2

045

ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิ - 1

046

ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิ - 2

047

วิธีทำสมาธิและวิธีแก้ปัญหา - 1

048

วิธีทำสมาธิและวิธีแก้ปัญหา - 2

049

การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์ - 1

050

การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์ - 2

051

สมาธิในชีวิตประจำวัน - 1

052

สมาธิในชีวิตประจำวัน - 2

053

สมาธิในชีวิตประจำวัน - 3

054

สมาธิในชีวิตประจำวัน - 4

055

สมาธิในชีวิตประจำวัน - 5

056

สมาธิในชีวิตประจำวัน - 6

057

สมาธิในชีวิตประจำวัน - 7

058

สมาธิในชีวิตประจำวัน - 8

059

ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ - 1

060

ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ - 2

061

ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ - 3

062

ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ - 4

063

จิตแท้ จิตดั้งเดิม - 1

064

จิตแท้ จิตดั้งเดิม - 2

065

ลักษณะจิตเป็นพุทธะ - 1

066

ลักษณะจิตเป็นพุทธะ - 2

067

แนวทางดำเนินจิต - 1

068

แนวทางดำเนินจิต - 2

069

สภาวะธรรมของจิต - 1

070

สภาวะธรรมของจิต - 2

071

จิตตภาวนา - 1

072

จิตตภาวนา - 2

073

ตามดูอารมณ์จิต

074

จิตว่าง

075

การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม

076

สวดมนต์ทำวัตร

077

โพชฌงค์ โปรดคนป่วย

078

กิเลสมาร-การสร้างบารมี - 1

079

กิเลสมาร-การสร้างบารมี - 2

080

อบรมอุบาสก-อุบาสสิกา - 1

081

อบรมอุบาสก-อุบาสสิกา - 2

082

อบรมพระนักศึกษาสจลและสนทนาธรรม - 1

083

อบรมพระนักศึกษาสจลและสนทนาธรรม - 2

084

บูรพาจารย์ - 1

085

บูรพาจารย์ - 2

086

ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ - 1

087

ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ - 2

088

ปรึกษาและสนทนาธรรม - 1

089

ปรึกษาและสนทนาธรรม - 2

090

ปรึกษาและสนทนาธรรม - 3

091

ปรึกษาและสนทนาธรรม - 4

092

ปรึกษาและสนทนาธรรม - 5

093

ปรึกษาและสนทนาธรรม - 6

094

ปรึกษาและสนทนาธรรม - 7

095

ปรึกษาและสนทนาธรรม - 8

096

ปรึกษาและสนทนาธรรม - 9

097

ปรึกษาและสนทนาธรรม - 10

098

การปฏิบัติที่แรกหลวงปู่หล้า

099

ประวัติพระอาจารย์มั่น (เสียงบรรยาย)

       

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

100
การบริหารจิต
101
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวิธีการดับไฟนรก
102
การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ
103
การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
104
จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป
105
ตัดกรรม
106
ทุกข์ และ มหาสติ
107
นิมิต และ วิปัสสนา
108
บริกรรมภาวนา และกำหนดรู้
109
ปฏิปทาของครูบาอาจารย์
110
ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ
111
ปรึกษา และสนทนาธรรม1
112
ปรึกษา และสนทนาธรรม2
113
ปรึกษา และสนทนาธรรม3
114
ปรึกษา และสนทนาธรรม4
115
พุทธานุสสติ และ ตอบปัญหา
116
ละความชั่ว ทำความดี
117
ลักษณะจิตเป็นพุทธะ
118
วิถีจิต
119
วิธีทำสมาธิตามแบบท่านพระอาจารย์เสาร์
120
วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน1
       

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

121

วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน2

122

วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน3

123

วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน4

124

วิธีสร้างพลังจิตปราบขันธมาร

125

ศีล สมาธิ ปัญญา ในทางปฏิบัติ

126

ศีล สุตะ ปัญญา จาคะ และวิมุตติ

127

ศีล-วิธีทำสมาธิเพื่อแก้ปัญหา

128

อารักขกรรมฐาน4

129

เรื่องของญาณ

130

เรื่องของสมาธิ

131

การปฎิบัติภาวนาจิต

132

การฝึกสมาธิภาวนาที่เป็นองค์แห่งณาน

133

ศีลเป็นคุณธรรมของมนุษย์

134

เทศน์ ณ

135

สมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานการปฏิบัติ

136

บริกรรมภาวนาตามกำหนดรู้

137

งานท่านพ่อเฟื่อง

138

ปฏิปทาครูบาอาจารย์

139

ศีล สมาธิ ปัญญา

140

ทุกข์และมหาสติ-จิตแท้จิตดั่งเดิม

141

ตายแล้วเกิด

142

เทศน์ณ

       
       


 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน