โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | หนังสือ-บทความ | เว็บไซต์

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP


ธรรมเทศนา แผ่นที่ 02

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

คำสอนประโยคสุดท้าย - 31 สค 30.mp3

002

ผู้ล่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก - 31 สค 30

003

สติควบคุมจิต - 8 กย 30.mp3

004
เทศน์อบรม - 7 กย 30.mp3
005
คุณสมบัติของอุบาสก 5 ประการ -13 กย 30
006
จิตที่สงบย่อมเกิดปัญญา - 15 กย 30.mp3
007
ธรรมเทศนา - 15 กย 30.mp3
008
สอนให้รู้จักทำใจให้เป็นกลาง - 29 กย 30.mp3
009
เทศน์อบรม - 29 กย 30.mp3
010
ธรรมของจริงกับของไม่จริงเป็นของคู่กัน
011
ผู้รู้หาข้องไม่ - 15 ตค 30.mp3
012
เทศน์อบรม - 16 ตค 30.mp3
013
ความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง
014
พุทธศาสนาดีอย่างไร - 26 ตค 30.mp3
015
เทศน์อบรม - 27 ตค 30.mp3
016
จุดมุ่งแห่งการปฏิบัติธรรม - 28 ตค 30.mp3
017
เทศน์อบรม - 29 ตค 30.mp3
018
อุบายแห่งการฝึกจิตเพื่อรู้ยิ่ง - 9 พย 30.mp3
019
คนสามบ้าน บุคคลหาได้ยาก - 10 พย 30.mp3
020
สติกับจิตเป็นของมีกำลัง - 16 พย 30.mp3
021
สติ กาย จิต - 17 พย 30.mp3
022
ธรรมวินัยเป็นของประเสริฐ - 19 พย 30.mp3
023
หนอนในหลุมคูต - 20 พย 30.mp3
024
คนพ้นโลก - 20 พย 30.mp3
025
เทศน์อบรม - 20 พย 30.mp3
026
การสำรวจให้ติดต่อกันไป - 1 พค 30.mp3
027
การละกิเลสไปพร้อมกับการสร้างคุณธรรม
028
อุบายการเจริญวิปัสสนา - 5 ธค 30.mp3
029
เทศน์อบรม - 6 ธค 30.mp3
030
สุขกับสงบเป็นของคู่กัน - 16 ธค 30.mp3
031
มุ่งฝึกตนให้สงบ - 16 ธค 30.mp3
032
การอดทนเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิธรรม
033
เทศน์อบรม - 19 ธค 30.mp3
034
สอนให้รู้จักวิธีฝึกฝนอบรมตน - 30 ธค 30.mp3
035
การเข้าไประงับแห่งสังขาร - 31 ธค 31.mp3
036
ละความยึดมั่น - 6 มค 31.mp3
037
เทศน์อบรม - 20 กย 31.mp3
038
ข้อปฏิบัติของนักบวช - 11 มค 31.mp3
039
ข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลส - 12 มค 31.mp3
040
โทษของตัณหา - 15 มค 31.mp3
041
เกิดมาเพื่ออะไร.mp3
042
จิตเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึก - 27 พค 30.mp3
043
วันอุโบสถ - 18 มค 31.mp3
044
จงทำที่พึ่งให้แก่ตน - 20 มค 31.mp3
045
รักษาใจ - 20 มค 31.mp3
046
ควรปฏิบัติตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษ.mp3
047
เทศน์อบรม - 11 กพ 31.mp3
048
การปฏิบัติธรรมเพื่อความก้าวหน้า -14 กพ 31
049
ทุกคนต้องมีสติสำรวมใจไว้ให้ดี - 14 กพ 31.mp3
050
คนโง่มีมากกว่าคนฉลาด - 13 พย 31.mp3
051
โง่แกมหยิ่ง ฉลาดแกมโกง - 15 กพ 31.mp3

052
ชีวิตย่อมหมุนไปตามกรรม - 16 กพ 31.mp3

053
โอวาทย่อ.mp3
054
เทศน์อบรม - 18 กพ 31.mp3
055
พหรมวิหารสี่ - 19 มีค 31.mp3
056
ม้าอาชาไนย-คนอาชาไนย - 17 มีค 31.mp3
057
อุบายวิธีทำใจให้สงบ - 19 มีค 31.mp3
       


 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน