โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม

 
  Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | ปริญญาดุษฎีบัณฑิต | รูปภาพ | หนังสือ-บทความ | เว็บไซต์  
 


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (องค์ที่19)

(เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙) วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) , เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ชุดไฟล์มาตรฐาน 14 แผ่นจากต้นฉบับ (แบบโหลดทั้งแผ่น)
สามารถทดลองฟังได้ในรายการด้านล่าง
(ขอขอบคุณ CD จากคุณ EBI สมาชิกเว็บลานธรรม)

ที่

เรื่อง

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

001

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 01

002

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 02

003

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 03

004

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 04

005

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 05

006

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 06

007

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 07

008

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 08

009

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 09

010

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 10

011

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 11

012

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 12

013

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 13

014

ชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 14

       

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต1

002

ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต2

003

เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง

004

อานุภาพแห่งความดี
       
อยู่ในชุดธรรมอบรมจิต แผ่นที่ 1-2 (ทดลองฟัง)

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

005

0001A สุญญตา๑(กำหนดป่า-แผ่นดินฯ)

006

0001B สุญญตา๒(กำหนดอากาศ-วิญญาณฯ)

007

0002A สุญญตา๒(ต่อ).mp3

       

008

0002B สุญญตา๓(อนิมิตเจโตสมาธิ นิพพานฯ) 

       

009

0003A สุญญตา๔(นิยานิกธรรม).mp3

010

0003B สุญญตา๕(สมาธินิมิต).mp3 

011

0004A สุญญตา๖(ศึล สมาธิ ปัญญา).mp3

012

0004B สุญญตา๖(ต่อ).mp3 

       

013

0005A สุญญตา๗ (วิธีฟังธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) 

       

014

0005B อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา

       

015

0006A อนิจจสัญญาฯ(ต่อ).mp3 

016

0006B อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา.mp3

017

0007A อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา.mp3 

018

0007B ประมวลหลักปฏิบัติฯ.mp3

019

0008A อนานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา.mp3

       

020

0008B จิตที่รู้เดียงสา(จิตที่มีศีล สติ สมาธิ ปัญญา)

       

021

0009A อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา(ตามดูสังขาร)

       

022

0009B อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา(ต่อ)

023

0010A ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน

024

0010B อานาปานสติขั้นธัมมานุปัสสนาฯ

025

0011A วิมุติจิต(จิตที่เป็นศีล สมาธิ ปัญญา)

026

0011B บารมีและอาสวะ.mp3

027

0012A อารักขกรรมฐาน.mp3

028

0012B อารักขกรรมฐาน(ต่อ).mp3

029
0013A กรรมฐาน๒ และหัดกำหนดสติขั้นเริ่มแรก
       
030
0013B กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐานและกรรมฐานที่เป็นบุพภาค
       
031
0014A กรรมฐานที่เป็นบุพภาคและอานาปานสติ
032
0014B ดูภายในอินทรีย์๕.mp3
       
033
0015A อานาปานสติ(สติรู้ลมหายใจเข้า-ออก ยาวหรือสั้น).mp3
       
034
0015B ผู้มีปัญญาทำจิตให้ตรงได้และอานาปานสติ
035
0016A อานาฯ(สติรู้กายทั้งหมด หายใจเข้า-ออก)
036
0016B อานาฯ(ระงับกายสังขาร หายใจเข้า-ออก)
037
0017A อานาฯ(ระงับกายสังขาร ฯ ต่อ)
038
0017B อานาฯ(กำหนดลมหายใจเข้า-ออก พุธโธ)
039
0018A อานาฯ(สติเพ่งดูเกิดดับของลมหายใจ)
040
0018B รู้อิริยาบทใหญ่ รู้อาการของกาย
041
0019A พิจารณากายให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล.mp3
042
0019B พิจารณากายให้เห็นด้วยความเป็นธาตุ
043
0020A สติกำหนดเวทนา.mp3
044
0020B สติกำหนดเวทนา(ต่อ)เมื่อ๖ต.mp3
045
0021A สติกำหนดจิต.mp3
046
0021B นิวรณ์๕.mp3
047
0022A ขันธ์ ๕.mp3
048
0022B ขันธ์ ๕ (ต่อ).mp3
049
0023A อายตนะและสังโยชน์.mp3
050
0023B โพชฌงค์.mp3
051
0024A โพชฌงค์(ต่อ).mp3
052
0024B อริยสัจ ๔ และปฏิบัติศีลวัตร.mp3
053
0025A ญาณในอริยสัจ.mp3
054
0025B พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหา.mp3
055
0026A ทุกข์ ๒ ชั้น.mp3
056
0026B กิจในอริยสัจ ๔.mp3
057
0027A กิจในอริยสัจ ๔ ต่อ.mp3
058
0027B สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน.mp3
059
0028A สติปัญญา กำหนดกาย เวทนา จิค ธรรม
060
0028B องค์ฌาน.mp3
061
0029A องค์ฌาน (ต่อ).mp3
062
0029B กำหนดดูทุกข์ที่ขันธ์ ๕ (ทุกข์๓ลักษณะ)
063
0030A ทุกข์สมุทัย.mp3
064
0030B ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา
       
     

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน