โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | เว็บไซต์


พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สี่แยกหินกอง จ.สระบุรี - โทร.036-379-428
(ไฟล์แบบ mp3)

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

CD ที่ระลึกงานมุทิตาสักการะ 28 ตค 51

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ทำวัตรเช้า

002

11 พ.ค. 51

003
14 มิ.ย. 51
004
18 ก.ค. 51
005
02 ส.ค. 51
006
19 เม.ย. 51
007
16 ส.ค. 51
008
20 ก.ย. 51
009
21 ก.ย. 51
010
08 ส.ค. 42
011
31 ธ.ค. 38
012
ทำวัตรเย็น
       
CD งานที่ระลึกกฐินสามัคคี 19 ตค 51

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ทำวัตรเช้า

002

01 มี.ค. 51

003

23 มี.ค. 51

004
12 เม.ย. 51
005
13 เม.ย. 51
006
14 เม.ย. 51
007
24 พ.ค. 51
008
07 มิ.ย. 51
009
07 ก.ย. 51
010
25 ธ.ค. 46
011
20 ต.ค. 41
012
ทำวัตรเย็น
       
รวมธรรมบรรยายปี 2551 จำนวน 50 เรื่อง

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

รายการที่ 01

002

รายการที่ 02

003

รายการที่ 03

004

รายการที่ 04

005

รายการที่ 05

006

รายการที่ 06

007

รายการที่ 07

008

รายการที่ 08

009

รายการที่ 09

010

รายการที่ 10

011

รายการที่ 11

012

รายการที่ 12

013

รายการที่ 13

014

รายการที่ 14

015

รายการที่ 15

016

รายการที่ 16

017

รายการที่ 17

018

รายการที่ 18

019

รายการที่ 19

020

รายการที่ 20

021

รายการที่ 21

022

รายการที่ 22

023

รายการที่ 23

024

รายการที่ 24

025

รายการที่ 25

026

รายการที่ 26

027

รายการที่ 27

028

รายการที่ 28

029

รายการที่ 29

030

รายการที่ 30

031

รายการที่ 31

032

รายการที่ 32

033

รายการที่ 33

034

รายการที่ 34

035

รายการที่ 35

036

รายการที่ 36

037

รายการที่ 37

038

รายการที่ 38

039

รายการที่ 39

040

รายการที่ 40

041

รายการที่ 41

042

รายการที่ 42

043

รายการที่ 43

044

รายการที่ 44

045

รายการที่ 45

046

รายการที่ 46

047

รายการที่ 47

048

รายการที่ 48

049

รายการที่ 49

050

รายการที่ 50

       
ซีดีที่ระลึกงานมุทิตาสักการะ วันที่ 28 ตค. 2550

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ธรรมบรรยายวันที่ 22 ก.ย. 50

002

ธรรมบรรยายวันที่ 23 ก.ย. 50

003

ธรรมบรรยายวันที่ 21 ม.ค. 50

004

ธรรมบรรยายวันที่ 27 ม.ค. 50

005

ธรรมบรรยายวันที่ 4 ก.พ. 50

006

ธรรมบรรยายวันที่ 25 ส.ค. 50

007

ธรรมบรรยายวันที่ 17 มิ.ย. 50

008

ธรรมบรรยายวันที่ 14 ก.ค. 50

009

ธรรมบรรยายวันที่ 29 ก.ค. 50

010

ธรรมบรรยายวันที่ 28 ก.ค. 50

       
ซีดีที่ระลึกงานฌาปนกิจ คุณพ่อทรัพย์ ศรีสุข 27 ตค. 50

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

011

ไฟล์ที่ 1

012

ไฟล์ที่ 2

013

ไฟล์ที่ 3

014

ไฟล์ที่ 4

015

ไฟล์ที่ 5

016

ไฟล์ที่ 6

017

ไฟล์ที่ 7

018

ไฟล์ที่ 8

019

ไฟล์ที่ 9

       
ซีดีเทศน์อบรมพระ และซีดีเทศน์อบรมฆราวาส (2550)

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

020

อบรมพระ ไฟล์ที่ 1

021

อบรมพระ ไฟล์ที่ 2

022

อบรมพระ ไฟล์ที่ 3

023

อบรมพระ ไฟล์ที่ 4

024

อบรมพระ ไฟล์ที่ 5

025

อบรมพระ ไฟล์ที่ 6

026

อบรมพระ ไฟล์ที่ 7

027

อบรมพระ ไฟล์ที่ 8

028

อบรมพระ ไฟล์ที่ 9

029

อบรมพระ ไฟล์ที่ 10

030

อบรมพระ ไฟล์ที่ 11

031

อบรมพระ ไฟล์ที่ 12

032

อบรมพระ ไฟล์ที่ 13

033

อบรมพระ ไฟล์ที่ 14

034

อบรมพระ ไฟล์ที่ 15

035

อบรมพระ ไฟล์ที่ 16

036

อบรมพระ ไฟล์ที่ 17

037

อบรมพระ ไฟล์ที่ 18

038

อบรมพระ ไฟล์ที่ 19

039

อบรมพระ ไฟล์ที่ 20

040

อบรมพระ ไฟล์ที่ 21

041

อบรมพระ ไฟล์ที่ 22

042

อบรมพระ ไฟล์ที่ 23

043

อบรมพระ ไฟล์ที่ 24

044

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 1

045

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 2

046

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 3

047

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 4

048

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 5

049

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 6

050

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 7

051

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 8

052

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 9

053

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 10

054

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 11

055

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 12

056

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 13

057

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 14

058

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 15

059

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 16

060

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 17

061

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 18

062

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 19

063

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 20

064

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 21

065

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 22

066

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 23

067

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 24

068

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 25

069

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 26

070

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 27

071

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 28

072

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 29

073

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 30

074

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 31

075

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 32

076

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 33

077

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 34

078

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 35

079

อบรมฆราวาส ไฟล์ที่ 36

       
<<ธรรมบรรยายแสดงแก่ฆราวาส ปี 48-49 (39) หัวเรื่อง>>
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด

001  ธรรมบรรยายวันที่ 11 ก.พ.49

002  ธรรมบรรยายวันที่ 13 ก.พ. 49

003  ธรรมบรรยายวันที่ 4 มี.ค. 49

004  ธรรมบรรยายวันที่ 5 มี.ค. 49

005  ธรรมบรรยายวันที่ 30 ก.ค.48

006  ธรรมบรรยายวันที่ 31 ก.ค.48

007  ธรรมบรรยายวันที่ 2 ส.ค.48

008  ธรรมบรรยายวันที่ 6 ส.ค.48

009  ธรรมบรรยายวันที่ 7 ส.ค.48

010  ธรรมบรรยายวันที่ 12 ส.ค.48 (1)

011  ธรรมบรรยายวันที่ 12 ส.ค.48 (2)

012  ธรรมบรรยายวันที่ 13 ส.ค.48

013  ธรรมบรรยายวันที่ 3 ก.ย.48

014  ธรรมบรรยายวันที่ 11 ก.ย.48

015  ธรรมบรรยายวันที่ 13 ก.ย.48

016  ธรรมบรรยายวันที่ 14 ก.ย.48

017  ธรรมบรรยายวันที่ 2 ต.ค.48

018  ธรรมบรรยายวันที่ 8 ต.ค.48

019  ธรรมบรรยายวันที่ 9 ต.ค.48

020  ธรรมบรรยายวันที่ 15 ต.ค.48

021  ธรรมบรรยายวันที่ 16 ต.ค.48

022  ธรรมบรรยายวันที่ 29 ต.ค.48

023  ธรรมบรรยายวันที่ 30 ต.ค.48

024  ธรรมบรรยายวันที่ 6 พ.ค. 49

025  ธรรมบรรยายวันที่ 11 พ.ค.49

026  ธรรมบรรยายวันที่ 12 พ.ค. 49

027  ธรรมบรรยายวันที่ 29 มิ.ย. 49

028  ธรรมบรรยายวันที่ 1 ก.ค.49

029  ธรรมบรรยายวันที่ 9 ก.ค.. 49 (1)

030  ธรรมบรรยายวันที่ 9 ก.ค.. 49 (2)

031  ธรรมบรรยายวันที่ 13 ก.ค. 49

032  ธรรมบรรยายวันที่ 20 ก.ค. 49

033  ธรรมบรรยายวันที่ 23 ก.ค.49

034  ธรรมบรรยายวันที่ 27 ก.ค.49

035  ธรรมบรรยายวันที่ 2 ก.ย.49

036  ธรรมบรรยายวันที่ 3 ก.ย.49

037  ธรรมบรรยายวันที่ 10 ก.ย.49

038  ธรรมบรรยายวันที่ 23 ก.ย.49

039  ธรรมบรรยายวันที่ 24 ก.ย.49


<<ธรรมบรรยายแสดงแก่บรรชิต ปี 48-49 (31) หัวเรื่อง>>

เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด

001  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 1

002  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 2

003  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 3

004  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 4

005  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 5

006  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 6

007  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 7

008  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 9

009  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 10

010  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 11

011  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 12

012  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 14

013  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 15

016  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 18

017  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 19

018  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 20

019  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 21

020  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 22

021  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 23

022  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 24

023  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 25

024  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 26

025  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 27

026  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 28

027  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 29

028  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 30

029  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 31

030  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 32

031  ธรรมบรรยาย ลำดับที่ 33 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน