โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | คลิปวีดีโอ | หนังสือ-บทความ | รูปภาพ | เว็บไซต์

พระครูเกษมธรรมทัต 

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

แผ่น 13 ของทางเว็บ ชุด "ที่พึ่งอันเกษม"
(ขอขอบคุณซีดีจากคุณ Ebi สมาชิกเว็บลานธรรม)

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ห. ธรรมทั้งหลาย

002

ห. กรรม

003
ห.ดับไฟกิเลส
004
ห.ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
005
ห.การส่องใจ
006
ก. แผ่นดินธรรม
007
ก. รู้อยู่อย่างปกติ
008
ปฏิบัติกรรมฐาน เป็นบ้าจริงหรือ
009
ก. รอบรู้
010
ก.สติปัฏฐาน
011
ก.ความหลุดพ้นของจิตวิญญาณ
012
ทางดำเนิน 7 สาย 16 มี.ค.2550
       
แผ่น 12 ของทางเว็บ MP3 รวมกัณฑ์เทศน์หลายปี

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ชีวิตใหม่รู้สิ่งใหม่ 29 ธ.ค.2544

002

ตั้งใจมั่นหมั่นพากเพียร 15 ก.ย.2544

003
กรรมฐานของผู้ครองเรือน 1 พ.ค.2547_53_58
004
ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต 21ม.ค.2546
005
ผจญมาร 20 ต.ค.2546
006
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน-28-08-2547
007
วิถีชีวิตแห่งผู้ปฏิบัติธรรม.17-09-2547
008
จิต เจตสิก รูป นิพพาน 18-11-2547
009
ระลึกรู้อย่างผ่อนคลาย23พย49
010
ดูเขา-ดูเราอย่างปล่อยวาง-24พย49
011
ทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุข (16 พ.ค.48โรงพยาบาลศิริราช)
       
MP3 แผ่นที่ 11 ของทางเว็บ
ชุด ที่ระลึกงานทอดกฐินสามัคคี 4 พฤศจิกายน 2550
ขอขอบคุณ CD จาก คุณนรงฤทธิ์ เทียนฤกษ์ จัดทำโดยชมรมเพื่อนคุณธรรม

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ชีวิตคือธรรมชาติ

002

จงฉลาดในจิตตน

003
รู้ ละ วาง
004
เพื่อถึงซึ่งแก่นพระพุทธศาสนา
005
จุดยืนวิปัสสนา
006
หลักฐานการรู้แจ้งธรรม (อ่านโดย พญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง)
       
MP3 แผ่นที่ 10 ของทางเว็บ
ชุด ที่ระลึกพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดมเหยงคณ์ อยุธยา 14 สค.2549
ขอขอบคุณ CD จาก คุณนรงฤทธิ์ เทียนฤกษ์ จัดทำโดยชมรมเพื่อนคุณธรรม

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

อวิชชาเป็นเหตุ

002

เตือนจิตสะกิจใจ

003
กรรมจำแนกสัตว์ให้หยาบและปราณีต
004
มีให้เป็นไม่เป็นทุกข์
005
สมถะคู่วิปัสสนา
006
นิวรณ์๕
007
พระอริยะไม่มีนอกพุทธศาสนา
008
รู้ตามเป็นจริง
009
ปฏิบัติได้ทุกเวลา
010
การเจริญกรรมฐาน
       
MP3 แผ่นที่ 9 ของทางเว็บ
ชุด อริยสัจ
ขอขอบคุณ CD จาก คุณนรงฤทธิ์ เทียนฤกษ์ จัดทำโดยชมรมเพื่อนคุณธรรม

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

อริยสัจ

002

จิตเป็นที่เกิดของธรรมทั้งหลาย

003
เจริญกรรมฐานในชีวิตจริง
004
เพราะทุกข์จึงเห็นธรรม
005
คิดไม่ดีโทษย่อมมีตามมา
006
สังสารทุกข์
007
ชีวิตที่เหลือเพื่อการทำดี
008
อริยทรัพย์
009
อุบายภาวนา
       
MP3 แผ่นที่ 8 ของทางเว็บ
ชุด สาระของชีวิต
ขอขอบคุณ CD จาก คุณนรงฤทธิ์ เทียนฤกษ์ จัดทำโดยชมรมเพื่อนคุณธรรม

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

สาระของชีวิต

002

ให้ฉลาดในจิตตน

003
ให้เห็นคุณค่าของพระธรรม1
004
รับรู้ด้วยจิตที่ดีงาม
005
รุ้จักเอาสิ่งไม่ดีให้เป็นคุณ
006
นางจุลสุภัททา
007
ให้เห็นคุณค่าของพระธรรม
008
รู้จักจิต
009
ศีลเป็นเบื้องต้นของกุศล
       
พระธรรมคำสอน หมวดกรรมฐาน

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

กิเลสนำมาซึ่งความทุกข์.mp3 (7.79 MB)

002

ความเข้าใจเรื่อง กรรมฐาน 2 อย่าง.mp3 (10.31 MB)

003

ความจริงของชีวิต.mp3 (9.60 MB)

004

วิธีแก้นิวรณ์.mp3 (10.58 MB)

005

ปฏิบัติธรรม ทุกวันได้อย่างไร.mp3 (11.59 MB)

006

องค์มรรคแปด.mp3 (8.81 MB)

007

กำหนดรู้ขันธ์ห้า.mp3 (9.99 MB)

008

 รู้รักษาจิต.mp3 (9.19 MB)

009

ระลึกรู้ตัวทั่วพร้อม.mp3 (8.98 MB)

010

สมถะคู่กับวิปัสสนา.mp3 (11.08 MB)

011

อายตนะ.mp3 (11.00 MB)

012

ตัณหา 108.mp3 (9.34 MB)

       
พระธรรมคำสอน หมวดกรรมฐาน

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ตรงทาง ตรงธรรม

002

ดูผู้รู้

003

ต้องมุ่งสู่ทางพ้นทุกข์

004

กำหนดรู้ทุกข์

005

การมีสติทุกเมื่อ

006

กำหนดรู้ดูนิวรณ์

007

สักแต่ว่าธรรมชาติ

008

0อารมณ์วิปัสสนา

009

ปรับใจให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

010

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดนิวรณ์

011

ดูจิตรู้ใจแก้ไขปัญหา

012

ชีวิตที่มีสาระ

       
รวมธรรมบรรยาย หมวดกรรมฐาน

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

วิธีเพิกสมมุติ บัญญัติ

002

กายในกาย

003

ชีวิตแท้จริง คืออะไร

004

ฉันทะและความอยาก

005

จิตอยู่ที่ไหน

006

รู้ทันกิเลส

007

ปฎิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

008

ศรัทธา ปัญญาและความเพียร

009

ฝึกดูรู้วางเฉย

010

สติระลึกรู้อะไร

011

ธรรมกับสังคม

012

กลยุทธ์รักษาจิต

013

การเจริญกรรมฐานทุกวัน

       
ประธีปธรรมนำสุข วัดเหยงคณ์

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

นำสมาทานกรรมฐาน remixed

002

น.ยามเช้าจิตเมตตาปรารถนาดีต่อสรรพสิ่ง 17.41 1 พ.ค. 2547

003

ก.ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด mixed 20 ก.ค. 2546

004

ก.การกำหนดสภาวะธรรมปัจจุบัน mixed 4 มิ.ย. 2548

005

003_ห.สาระของชีวิต mixed 29 ม.ค. 2547

006

กำลังใจสู่ผู้ประสบภัย โดยพระครูเกษมธรรมทัต 12 ม.ค.2548 mixed

007

ห.ชีวิตนี้น้อยนักจะเอาอะไรเป็นสาระ mixed 1 เม.ย.2547

008

ห.ทำกุศลให้มีปัญญา 26 ส.ค.2546 mixed

009

พ.พุทธจริยา (พระนางประชาบดีโคตมีภิกษุณี) mixed 18 ธ.ค.2546

010

พ.พุทธจริยา (พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน) mixed 20 ธ.ค.2546

011

เมตตาภาวนา mixed 16 พ.ค.2548 ณ ร.พ.ศิริราช

012

ห.ประโยชน์จากการเข้าวัด mixed 20 ก.ย.2546

013
ก.ฝึกดูรู้จิต mixed 6 ก.ย.2546
014
นำแผ่เมตตา remixed
       
ธรรมบรรยาย หมวดกรรมฐาน ชุด ระลึกรู้สภาพความเป็นจริง

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ตามแนวสติปัฏฐาน

002

ปรับกายปรับใจให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

003

รูปนามปัจจุบัน

004

ข้อปฎิบัติที่ไม่ผิด

005

โยนีโสมนสิการในนิวรณ์

006

พิจารณาขันธ์ 5

007

วิริยะบารมี

008

ระลึกให้ตรงต่อสภาวะ

009

พระปูติคัตตะเถระ

010

พัฒนาการปฎิบัติ

011

ระลึกรู้สภาพความเป็นจริง

012

หน้าที่ของชีวิต

       
ธรรมบรรยาย หมวดกรรมฐาน ชุด ความเป็นไปแห่งทุกข์และความดับทุกข์

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

อริยทรัพย์

002

จิต เจตสิก รูป นิพพาน

003

สมถะวิปัสสนา

004

หลงนิมิตจิตฟั่นเฟื่ือน

005

สติปัฏฐานข้อกาย 3

006

ความเป็นไปแห่งทุกข์และความดับทุกข์

007

ทำความเข้าใจเรื่องรูปนาม

008

เอานิวรณ์เป็นกรรมฐาน

009

พิสูจน์กันที่ผัสสะ

010

ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

011

รู้กระชั้นกระชับกลับเข้ามา

012

ปฏิบัติกรรมฐาน 3 รูปแบบ

       
ธรรมบรรยาย หมวดหลักธรรม - แนวความคิด

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

การรักษาสัจจะ

002

ความอัศจรรย์ของพระธรรมวินัย

003

เชื่อกรรม เว้นทำบาป

004

สังโยช

005

พระมหากัปปินะ

006

กุศลของการมาวัด

007

โทษของการเกิด

008

เราเป็นทายาทของกรรม

009
กรรมและผลของกรรม
010
ชัมพุกะ
011
บรรยายนิวรณ์ห้า โดยละเอียด
012
จริต

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน