โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | หนังสือ-บทความ | รูปภาพ

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
วัดป่าเขาน้อย ต. เสม็ด อ. เมือง จ. บุรีรัมย์  

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP


ที่

ธรรมบรรยายตามชุดที่เพิ่ม

รายละเอียด

001

บรรยายธรรมชุดที่ 1 ( จำนวน 30 รายการ)

รายละเอียด

001

บรรยายธรรมชุดที่ 2 ( จำนวน 49 รายการ)

รายละเอียด

   

รวมธรรมบรรยาย หลวงปู่สุวัจน์

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

  ชีวประวัติหลวงปู่สุวัจน์ (ไฟล์จากคุณ Ebi) new

001

D:\0001 ความสุขที่แท้จริง การฝึกจิต.mp3

002

D:\0002 แสงเทียนของชีวิต.mp3

003

D:\0003 ผลของกรรม.mp3

004

D:\0004 ที่พึ่งอันสูงสุด.mp3

005

D:\0005 อภิธรรม.mp3

006

D:\0006 รู้มากยากนาน.mp3

007

D:\0007 เมตตาธรรม (หลักการทำสมาธิ).mp3

008

D:\0008 อคติ ๔.mp3

009

D:\0009 ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร.mp3

010

D:\0010 หลักการปฏิบัติ.mp3

011

D:\0011 ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์.mp3

012

D:\0012 ฟังด้วยความเคารพ สัมมาสมาธิ.mp3

013

D:\0013 สมบัติของใจ.mp3

014

D:\0014 นิวรณ์ห้าแก้ด้วย สติ สมาธิ ศรัทธา ปัญญา ความเพียร.mp3

015

D:\0015 สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี.mp3

016

D:\0016 สนทนาธรรม.mp3

017

D:\0017 การภาวนา.mp3

018

D:\0018 ความสำคัญในการฝึกจิตภาวนา.mp3

019

D:\0019 ปฏิบัติให้ถึงความจริง.mp3

020

D:\0020 อบรม กาย วาจา ใจ.mp3

021

D:\0021 ธรรมคือสภาพทรงไว้ซึ่งความจริง.mp3

022

D:\0022 การภาวนา.mp3

023

D:\0023 สนทนาธรรม.mp3

024

D:\0024 อะภิณ์หะปัจจะเวกขะณะ.mp3

025

D:\0025 กายะคะตาสติ.mp3

026

D:\0026 มนุษย์สมบัติ.mp3

027

D:\0027 ความสงบ.mp3

028

D:\0028 กายานุสติ.mp3

029

D:\0029 หลักการปฏิบัติ.mp3

030

D:\0030 งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สิม พุทธาจาโร.mp3

031

D:\0031 ลักษณะของจิต.mp3

032

D:\0032 สนทนาธรรม.mp3

033

D:\0033 อริยวงศาปฏิปทา  สนทนาธรรม.mp3

034

D:\0034 สัมมาทิฏฐิ.mp3

035

D:\0035 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน   สนทนาธรรม.mp3

037

D:\0037 สนทนาธรรม.mp3

038

D:\0038 ทาน ศีล ภาวนา.mp3

039

D:\0039 หลักการทำสมาธิ.mp3

040

D:\0040 ศีล สมาธิ ปัญญา.mp3

041

D:\0041 หลักความจริง.mp3

042

D:\0042 สนทนาธรรม.mp3

043

D:\0043 ที่พึ่งคือความสงบ.mp3

045

D:\0045 หลักปฏิบัติ-ที่พึ่งอันสูงสุด.mp3

046

D:\0046 ความขยัน.mp3

047

D:\0047 สนทนาธรรม.mp3

048

D:\0048 การอยู่ร่วมกัน.mp3

049

D:\0049 ความเกิดเป็นทุกข์.mp3

050

D:\0050 ที่พึ่งของเรา.mp3

051

D:\0051 การทำความเพียร.mp3

052

D:\0052 หลักการปฏิบัติเพื่อข้ามทุกข์.mp3

053

D:\0053 ที่พึ่งของเรา.mp3

054

D:\0054 การทำบุญให้ทาน.mp3

055

D:\0055 ให้รู้กายเห็นกาย.mp3

056

D:\0056 กรรมจำแนกสัตว์-กระแต.mp3

057

D:\0057 ดูกายในกาย.mp3

058

D:\0058 ความไม่ประมาท.mp3

059

D:\0059 การปฏิบัติทางตรงที่สุด.mp3

060

D:\0060 ให้รู้กายเห็นกาย.mp3

061

D:\0061 อริยมรรค.mp3

062

D:\0062 ออกจากห้วงอวิชชาด้วยการฝึกอบรม.mp3

063

D:\0063 การปฏิบัติทางตรงที่สุด.mp3

064

D:\0064 สนทนาธรรม.mp3

065

D:\0065 ใช้ปัญญาปราบทิฏฐิ.mp3

066

D:\0066 ความสงบอยู่ที่ใจ.mp3

067

D:\0067 ความสุขจากการทาน ศีล ภาวนา.mp3

068

D:\0068 สนทนาธรรม.mp3

069

D:\0069 ปฏิบัติจิตภาวนา.mp3

070

D:\0070 นั่งปางสมาธิ.mp3

071

D:\0071 การปฏิบัติวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน.mp3

072

D:\0072 กลิ่นของศีล.mp3

073

D:\0073 สนทนาธรรม การแก้การสั่นขณะภาวนา-ให้มีสติ.mp3

074

D:\0074 สนทนาธรรม.mp3

075

D:\0075 ให้ศีลห้า.mp3

076

D:\0076 ให้พร...ติโรกุฑฑกัณฑะสุตตะคาถา อะยัญจะโขทักขิณาทินนา.mp3

077

D:\0077 ให้พร...อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา อัคคะโต เวปะสันนานัง.mp3

078

D:\0078 หลักการทำสมาธิ.mp3

079

D:\0079 สนทนาธรรมหลักการทำสมาธิ.mp3

080

D:\0080 การเข้าและการออกจากสมาธิ.mp3

081

D:\0081 สนทนาธรรมหลักการทำสมาธิ.mp3

082

D:\0082 สติคุมจิต.mp3

083

D:\0083 หลักยึดในการปฏิบัติ.mp3

084

D:\0084 กำลังของใจที่สูงสุดคือปัญญา.mp3

085

D:\0085 นักปฏิบัติ - ปัญญาอันชอบ.mp3

086

D:\0086 ของแท้ของเทียม.mp3

087

D:\0087 หาที่พึ่ง.mp3

088

D:\0088 การทำบุญ.mp3

089

D:\0089 ให้ระลึกถึงความดีเพื่อดับความร้อน.mp3

090

D:\0090 อบรมใจให้รู้ความจริงในขันธ์ห้า.mp3

092

D:\0092 ยินดีในการปฏิบัติธรรม.mp3

093

D:\0093 สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์.mp3

094

D:\0094 อย่าส่งจิตออกนอกกาย.mp3

095

D:\0095 สนทนาธรรม.mp3

096

D:\0096 ศีล - เจตนาละเว้น.mp3

097

D:\0097 จิตตั้งมั่น.mp3

098

D:\0098 กุศลเกิดขึ้นจากการภาวนา.mp3

099

D:\0099 ความพอดี - ทางสายกลาง.mp3

100

D:\0100 ปัญญาเกิดจากการภาวนา.mp3

         

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน