โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ

หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต

หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

อาการของจิต

002

เอกัคคตาจิต

003

ผูกจิตดูทุกข์

004

ไตรลักษณ์เกิดที่จิต

005

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

006

สังวรปธาน

007

สัมมาสติ

008

พิจารณากายให้ถึงใจ

009

อริยมรรคลงที่ใจ

010

พิจารณาธรรมโดยละเอียด

011

อริยสัจ 4

012

ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

013

อารมณ์ที่ปรุงเแต่ง

014

ความทุกข์

015

พิจารณาความตาย

016

อสุภะกรรมฐาน

017

อายุของเทวดา

018

เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า

019

ปริยัติ ปฎิบัติ

020

ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัย

021

หลักพระพุทธศาสนา

022

ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนา

023

ศีลสังวร น้อมใจ ระวังจิต

024

ตั้งมั่นในสัจจธรรม

025

ตามรอยพระอริยเจ้า

026

แนวทางแห่งความหลุดพ้น

027

ปฎิบัตืเพื่อความหลุดพ้น

028

อุบายพ้นทุกข์

029

วิบากกรรม

030

สัจจะอธิฐาน

031

กรรมฐานสี่

032

สตืปัฏฐานสี่

033

จิต-เจตสิกเครื่องประกอบใจ

       

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน