โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : พระอาจารย์วัน อุตฺตโม

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ

พระอาจารย์วัน อุตฺตโม

พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ปฎิปทาการดำเนินข้อปฎิบัติ

002

ศรัทธาปัญญา , จิตหลอกจิต

003

การบวช

004

วิธีทำสมาธิภาวนา

005

ปฎิบัติเพื่อความดี (ศีล-วินัย)

006

ตนเป็นที่พึ่งของตน

007

อุบายฝึกปัญญาสร้างความดี , ไตรสิกขา3

008

สัมมาทิฎฐิ , บุคคลควรแก่การเคารพ

009

ตัณหา

010

พระอาจารย์วัน และพระอาจารย์จวน

011

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

012

ทำบุญอุทิศคุณพ่อจันทร์

013

วิปัสสนากัมมัฎฐาน , พิจารณาไตรลักษณ์

014

ธรรมเป็นเครื่องขัดจิตใจ

015

ธรรม

016

การปฎิบัติกัมมัฏฐาน , การปฎิบัติธรรม

017

แก่นแท้ของศาสนา

018

สรณะที่พึ่ง

019

การปฎิบัติ

020

พิจารณาโทษของกามคุณ

       
       

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน