โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

การ์ตูนทศชาติชาดก

 
 

 

การ์ตูนทศชาติ

การ์ตูนทศชาติชาดก
สร้างสรรค์ภาพการ์ตูน/ร้อยเรียงเรื่องโดย โอม รัชเวทย์

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

............................................................

"ทศชาติชาดก" เป็นยอดแห่งชาดก ถือเป็นสิบชาติสุดท้ายของพระบรมศาสดา ก่อนจะทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ เพื่อบำเพ็ญบารมีอีก 10 ประการ ที่มนุษย์ปุถุชนกระทำได้ยากยิ่ง เช่น ความอดทนอดกลั้นของพระเตมีย์ใบ้ ความพากเพียรของพระมหาชนก หรือความกตัญญูอันยิ่งใหญ่ของพระสุวรรณสาม

และในชาติภพสุดท้ายที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ซึ่งถือกันว่าเป็นมหาชาติ เพราะทรงบำเพ็ญทานบารมีอันมีความสำคัญและประพฤติได้ยากที่สุด

จากนั้นเสด็จสู่สวรรค์ชั้นดุสิต ก่อนจะจุติเป็นพระพุทธเจ้า ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ประเทศอินเดีย

การเสวยพระชาติ 10 ชาติสุดท้าย เพื่อบำเพ็ญบารมี 10 ประการ ของพระโพธิสัตว์ ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบด้วย

1.พระเตมีย์ บำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวช

2.พระมหาชนก บำเพ็ญวิริยะบารมี คือ สำแดงความเพียรอันแรงกล้า

3.พระสุวรรณสาม บำเพ็ญเมตตาบารมี คือ ความมีเมตตาจิตต่อทุกสรรพชีวิต

4.พระเนมิราช บำเพ็ญอธิษฐานบารมี คือ รักษาความประพฤติชอบโดยตั้งใจ

5.พระมโหสถ บำเพ็ญปัญญาบารมี คือ มีปัญญาอันเลิศล้ำและประพฤติชอบด้วยปัญญานั้น

6.พระภูริทัตต์ บำเพ็ญศีลบารมี คือ การรักษาอุโบสถศีลโดยเคร่งครัด

7.พระจันกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี คือ มีความอดทนเป็นที่ตั้ง

8.พระนารทฤาษี บำเพ็ญอุเบกขาบารมี คือ กรรมของการทำดีย่อมได้ดี ทำผิดบาปย่อมได้ชั่วเป็นผล

9.พระวิธูรบัณฑิต
บำเพ็ญสัจจะบารมี คือ ถือความสัตย์ ยอมสละชีวิตได้

10.พระเวสสันดร
บำเพ็ญทานบารมี คือ บริจาคทานประกอบคุณความดี โดยไม่ท้อถอย

(ไฟล์ที่ได้จะเป็นนามสกุล .DAT สามารถใช้โปรแกรมดูหนังทั่วไปเปิดได้)

ที่

เรื่อง

ดาวน์โหลด

001

ชาติที่ 1.พระเตมีย์

002

ชาติที่ 2.พระมหาชนก

003
ชาติที่ 3.พระสุวรรณสาม
004
ชาติที 4.พระเนมิราช
005
ชาติที่ 5.พระมโหสถ
006
ชาติที่ 6.พระภูริทัต
007
ชาติที่ 7.พระจันทกุมาร
008
ชาติที่ 8.พระนารทพรหม
009
ชาติที่ 9.พระวิธูรบัณฑิต
010
ชาติที่ 10.พระเวสสันดร
     
     

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน